CYFROWE ARCHIWUM WOLI

Dnia 15.03.2010 r. ruszyła strona internetowa Cyfrowe Archiwum Woli/ Przemysłowe Dziedzictwo Warszawy

Strona powstała w ramach projektu „Przemysłowe Dziedzictwo Warszawy – Digitalizacja Zbiorów Muzeum Woli” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji BRE Banku i realizowanego przez Stowarzyszenie Nasz Norblin we współpracy z Muzeum Woli.

Na stronie archiwum znajdziecie Państwo zdigitalizowane zbiory warszawskiego Muzeum Woli. Stąd różnorodność prezentowanego materiału – obok zdjęć Woli z różnych okresów, są tu reklamy wolskich przedsiębiorstw, pamiątki oraz produkty związane z wolskim przemysłem, mapy, archiwalia etc.
Wszystkim osobom, które brały udział w realizacji projektu serdecznie dziękujemy, w szczególności: Ani Stępniewskiej, Oli Litorowicz, Ani Koc, Marcie Gzyrze, Kubie Mańkowskiemu, Michałowi Gołaszewskiemu, Karolowi Koszniecowi, Karolowi Wittelsowi, pracownikom Muzeum Woli (m.in. p. Marii Mórawskiej). Serdecznie dziękuję za współpracę – Krzysztof Wittels
Reklamy