Otwarte Muzeum Fabryki Norblina – będą ścieżki tematyczne

Stowarzyszenie Nasz Norblin od kilku lat uczestniczy w spotkaniach z przedstawicielami inwestora i Fundacji Otwartego Muzeum d. Fabryki Norblina. Uczestniczymy w konsultacjach, które dotyczą zakresu merytorycznego przyszłych ścieżek tematycznych dla zwiedzających. Regularnie bywamy na terenie historycznego zakładu, fotografujemy dokonujące się zmiany, uczestniczymy w rozmowach dotyczących dokumentacji zabytków i badań archeologicznych, konserwacji zabytkowych maszyn i budynków etc.

  • Poniżej seria zdjęć wykonanych w czerwcu 2019 r. na terenie fabryki:

Klub Odkrywców Warszawy – podsumowanie I, II i III etapu

Za nami już 3 etapy projektu. Przypomnijmy, że:

•    w projekcie uczestniczy ok. 70 dzieci – uczniów klas 1. i 2. (od nowego roku szkolnego to odpowiednio uczniowie klas 2. i 3.) – uczestniczy w cyklu warsztatów i spacerów (w sumie 6 warsztatów tematycznych + 4 spacery). Poznają topografię i architekturę, historię i legendy oraz tradycje Warszawy,

•    Warszawę oswajają i poznają metodą 3 kręgów – w I etapie: najpierw najbliższą okolicę szkoły; w II etapie: dzielnicę, w której znajduje się szkoła, w III etapie: Śródmieście Warszawy.

•    Przygotowaliśmy dla nich specjalny Dzienniczek Odkrywców Warszawy – opracowany przez metodyka zeszyt do samodzielnej pracy i obserwacji dla „młodych odkrywców”.

•    Na zakończenie projektu (grudzień 2016) w szkole SP 119 zorganizujemy wydarzenie podsumowujące projekt Dzień Odkrywców Warszawy – odbędą się prezentacje prac tworzonych przez dzieci oraz szereg warsztatów dla uczestników projektu, uczniów szkoły i rodziców (taneczne, wokalne, plastyczne, prawdopodobnie również konkurs dotyczący znajomości historii Warszawy, kącik varsavianistyczny i planszówkowy i uroczyste wręczenie dyplomów uczniom i oficjalne podziękowanie sponsorom i partnerom projektu).

Rusza Klub Odkrywców Warszawy!

Miło nam jest poinformować, że „Klub Odkrywców Warszawy” (projekt Stowarzyszenia Nasz Norblin) został zakwalifikowany do projektów, które mają otrzymać dofinansowanie ze środków m.st. Warszawy.

Głównym celem projektu jest zaznajamianie dzieci z ich miastem, Warszawą – jej topografią, historią, kulturą, tradycją.

Pierwsza, pilotażowa edycja projektu będzie realizowana na Mokotowie w 2016 r., w Szkole Podstawowej nr 119 im. Berlińskiego Pułku Piechoty. W projekcie ma wziąć udział ok. 55 uczniów. Pierwsze zajęcia ruszają w kwietniu br… Niebawem więcej informacji.

https://odkrywcywarszawy.wordpress.com

bez-nazwy-1